Zdjęcia >>>

 
Tekst pochodzi ze strony Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej >>>

16 października 2021 roku był uroczystym dniem w życiu Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej. W czasie Mszy Świętej odprawionej w kościele p.w. NMP Królowej Polski został poświęcony sztandar szkoły z imieniem i wizerunkiem Patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Eucharystię sprawował ksiądz biskup Jan Wątroba w asyście księdza Mariusza Mika – Dziekana Dekanatu Boguchwała oraz księdza Jana Kuliga – proboszcza parafii.

Po Mszy Świętej wszyscy zebrani udali się do budynku szkoły, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Odsłoniętą tablicę pobłogosławił ksiądz biskup Jan Wątroba. Dokonał także poświęcenia nowej części budynku szkolnego, w której uczniowie rozpoczęli naukę 1 września 2021 roku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej Jan Fularz powitał gości zebranych w sali gimnastycznej, dziękując za przybycie i uczestnictwo w wielkim święcie placówki. Podkreślił, że dzień ten jest ważnym wydarzeniem łączącym nadanie imienia szkole oraz oddanie do użytku nowej części budynku. Dyrektor szkoły złożył podziękowania władzom Gminy Boguchwała na czele z Burmistrzem Wiesławem Kąkolem za wsparcie i pomoc we wszystkich etapach budowy i wyposażenia budynku. Słowa podziękowań skierował także do poprzednich kierowników i dyrektorów za wieloletni trud, dzięki któremu dzieci mogą się uczyć w nowoczesnej szkole. Wyraził też uznanie dla zaangażowania i pracy nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, sponsorów, całej społeczności Woli Zgłobieńskiej.

Uroczyste nadanie imienia nastąpiło poprzez odczytanie przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Boguchwale Piotra Pustelnego Uchwały o nadaniu imienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki i wręczenie Aktu Nadania dyrektorowi szkoły. Uczniom szkoły został przekazany sztandar ufundowany przez mieszkańców Woli Zgłobieńskiej oraz sponsorów, a następnie odbyło się ślubowanie społeczności szkolnej. Przyjęcie sztandaru wiąże się z ceremonią wbijania pamiątkowych gwoździ przez darczyńców. Dokonali tego: dyrektor szkoły Jan Fularz, sołtys Roman Krupa, poseł na Sejm RP Krzysztof Sobolewski, ksiądz biskup Jan Wątroba, ksiądz proboszcz Jan Kulig, Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz, Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol, prezes Banku Spółdzielczego w Niechobrzu Barbara Pasierb, Bogusława Buda – przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Rzeszowie, Roman Jakim – zarząd Regionu NSZZ Solidarność, Bogusław Plęs – Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność „Kruszgeo”, Marek Chromik – firma „Mark – Bud”, Paweł Stopyra – firma „Roltes”, Maciej Sobotowski – Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota”. Sztandar stanie się symbolem tożsamości szkolnej oraz towarzyszyć będzie podczas ważnych świąt i wydarzeń związanych z życiem placówki.

W tym dniu obecne były również poczty sztandarowe szkół z terenu gminy Boguchwała: Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu, Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nosówce, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Racławówce, Szkoły Podstawowej im. Czesława Przystasia w Lutoryżu, a także Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zgłobieńskiej. Towarzyszyły one podczas ceremonii wręczania sztandaru uczniom oraz składanego ślubowania.

Po przekazaniu sztandaru przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości. Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch złożyła serdeczne życzenia, podkreślając doniosłość obecnych wydarzeń w połączeniu z Jubileuszem 125 – lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej. Kurator Oświaty odczytała listy gratulacyjne przesłane przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Wojewodę Podkarpacką Ewę Leniart. Gratulacje złożyli także: poseł na Sejm RP Krzysztof Sobolewski, który w swoim wystąpieniu nawiązał do postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz i Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol. Głos zabrali ponadto: Roman Zych reprezentujący Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, przedstawiciele dyrektorów szkół z terenu Gminy Boguchwała, a także członkowie związków zawodowych: Roman Jakim przewodniczący Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” wraz z zastępcą – Bogumiłą Stec – Świderską, Bogusława Buda – przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie oraz Artur Bilski – prezes ZNP w Boguchwale.

W uroczystości wzięli udział m.in. także: Karol Ożóg – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Justyna Placha – Adamska – zastępca Burmistrza Boguchwały, radni Rady Miejskiej Boguchwały, sekretarz Gminy Boguchwała – Krzysztof Lassota, dyrektor działu inwestycji – Tadeusz Stecyszyn wraz z Moniką Pałys, Henryk Babiarz – prezes spółki GOKOM, Agnieszka Czarnik – Buż – dyrektor MCK w Boguchwale, Anna Wolska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale, Andżelika Nowak – dyrektor MOPS w Boguchwale, Grzegorz Oliwa – komendant Policji w Boguchwale, Anna Kalandyk – zastępca dyrektora SROGB, Józef Szeliga, Waldemar Bijoś – OSP Wola Zgłobieńska.

Zgromadzeni w sali gimnastycznej goście wysłuchali wystąpienia proboszcza parafii księdza Jana Kuliga, który przybliżył postać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki oraz zapoznali się z prezentacją na temat dziejów szkoły przygotowaną przez nauczyciela historii  Bogdana Dziedzica. Odśpiewano także hymn Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie, którzy przedstawili program inspirowany ponadczasowymi słowami: „Zło dobrem zwyciężaj”, często wykorzystywanymi w homiliach przez księdza Jerzego.

Uroczystość była też okazją do składania życzeń i przyznawania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol wręczył nagrodę dyrektorowi szkoły Janowi Fularzowi. Także dyrektor szkoły Jan Fularz złożył życzenia nauczycielom i pracownikom oraz uhonorował ich nagrodami. Wśród Nagrodzonych byli: Beata Fornal, Magdalena Janda, Renata Pietrucha, Joanna Skoczek – Szczotka, Anna Chruściel, Zofia Borek, Bogdan Worek, Beata Porczak.

Wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia budynku szkoły oraz obejrzenia wystawy prac uczniów i fotografii związanych z historią placówki. Zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe foldery i upominki oraz wzięli udział w poczęstunku przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Zgłobieńskiej. Uroczystość nadania imienia została poprzedzona latami starań, począwszy od prac komisji do spraw wyboru patrona, poprzez głosowanie mieszkańców, a także przygotowania konkursów, wystaw i spotkań poświęconych błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce. Zaangażowanie nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, uczniów oraz całej społeczności Woli Zgłobieńskiej, a ponadto pomoc sponsorów i darczyńców pomogły w organizacji tego wzruszającego wydarzenia.