Uroczystości 76 rocznicy napaści sowieckiej na Polskę