Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania 13.04.2016