niedziela, 02 kwietnia 2017 21:02

Problemy współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa

W dniu 27 marca 2017r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Uczestnikami debaty byli m. in. minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, premier Jarosław Gowin, sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko, rektorzy wyższych uczelni medycznych, dyrektorzy szkół policealnych oraz pielęgniarki i położne. Debata składała się z pięciu paneli pod tytułem „Problemy współczesnego pielęgniarstwa”, „Aktualny system kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce”, „Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych w realizacji świadczeń gwarantowanych”, „Prestiż i promocja zawodu pielęgniarki i położnej” i „Cyfryzacja w ochronie zdrowia”.

Minister zdrowia w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, reklamę  zmian systemowych, niedobór kadry oraz ograniczenia biurokracji. Poinformował, że zostanie powołany zespół przy Ministerstwie Zdrowia, w skład którego wejdą przedstawiciele pielęgniarek oraz rządu i zostaną w ciągu trzech miesięcy  wypracowane kierunki, które poprawią trzynaście obszarów. Paneliści w swoich wystąpieniach podkreślali zjawisko małego dopływu młodej kadry pielęgniarskiej. Osiemdziesiąt tysięcy pielęgniarek może odejść z systemu ze względu na wiek emerytalny. Istnieje obawa, że nie zostanie zapełniona luka pokoleniowa. Podkreślano, że w Polsce mamy najgorsze statystyki zatrudnienia pielęgniarek. Na 1000 pacjentów przypada 5,84 pielęgniarek- a liczba ta z roku na rok spada.  Zwrócono również uwagę na wypracowanie standardów, aby na dyżurach nie było 1-2 pielęgniarki, ale 4-5. Wszyscy jednak zgodzili się, że potrzebna w zawodzie jest osoba, która wspierałaby pielęgniarki i taką należy przygotować do zawodu poprzez odpowiednie kształcenie. Jednym z panelistów była Pani Izabela Pyra, dyrektor Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, która przypomniała, że dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu i Rady Europy z dnia 7 września 2005r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nie narzucają państwom członkowskim, na jakim poziomie kształcenie pielęgniarek i położnych powinno się odbywać – średnim czy wyższym, lecz jedynie ściśle określają czas jego trwania – 3 lata i liczbę godzin- 4600- liczba godzin praktyk zawodowych. Można zatem rozważać kształcenie średniego personelu pielęgniarskiego na poziomie średnich szkół policealnych, które posiadają wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz bazę dydaktyczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt. Szkoły są zatem przygotowane do podjęcia kształcenia słuchaczy w zakresie proponowanego, nowego kierunku kształcenia – asystentka pielęgniarki w dwu – lub dwu i pół letnim cyklu kształcenia. Biorąc pod uwagę wyzwania demograficzne , wzorowy system kształcenia zawodowego w szkołach medycznych  oraz ogromne braki kadry pielęgniarskiej należy rozważyć kształcenie pielęgniarek również na poziomie szkół pomaturalnych medycznych np. na kierunku- technik pielęgniarstwa przy jednoczesnym zachowaniu kształcenia uniwersyteckiego. Podział kompetencji trzystopniowego pielęgniarstwa i idąca za nim dywersyfikacja zawodu pielęgniarki stwarza szansę na polepszenie warunków pracy obecnych i przyszłych kadr w perspektywie większych obciążeń i nakładów na opiekę medyczną starzejącego się społeczeństwa. W debacie rzeszowskie środowisko reprezentowały Bogusława Buda przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Anna Czarnik nauczycielka Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie oraz przewodnicząca Koła i członek KM NSZZ „Solidarność” POiW w Rzeszowie.

 

Tekst i zdjęcia Bogusława Buda